Zaštita osobnih podataka

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Dječji vrtić Buba Mara Čabar voditelj je obrade osobnih podataka u skladu s Općom uredbom (EU) o zaštiti osobnih podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Vrtić u okviru svoje odgojno-obrazovne djelatnosti obrađuje osobne podatke korisnika i/ili potencijalnih korisnika usluga programa predškolskog odgoja i obrazovanja (djece, zakonskih zastupnika i ostalih članova njihovog zajedničkog domaćinstva) koji u smislu Opće uredbe (EU) o zaštiti podataka imaju status ispitanika.

U obradi osobnih podataka Vrtić posebnu pažnju posvećuje osiguranju privatnosti i zaštiti njihovih osobnih podataka na način da se obrađuju samo oni osobni podaci koji su nužni za svrhu obrade te da isti nisu automatski, bez intervencije pojedinca, dostupni neograničenom broju pojedinaca.

PRAVA ISPITANIKA
U svakom trenutku ispitanik može zatražiti pristup osobnim podacima, zatražiti brisanje osobnih podataka, ispravak ili ograničenje obrade osobnih podataka, svoju danu suglasnost za obradu podataka opozvati ili uputiti prigovor.

KONTAKT PODACI SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Tel: 098 416 024
E-mail: bubamaracabar@hotmail.com
Adresa/sjedište: Dječji vrtić Buba Mara Čabar, Narodnog oslobođenja 2, 51306 Čabar

ODLUKA O ODGOVORNIM OSOBAMA – ODGAJATELJI

POLITIKA PRIKUPLJANJA I OBRADE OSOBNIH PODATAKA

PRAVILNIK O OBRADI I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA