Posts Tagged "spremnost djeteta za ulaza u osnovnu školu"

1ožu2022

SPREMNOST DJETETA ZA POLAZAK U OSNOVNU ŠKOLU

 ASPEKTI SPREMNOSTI ZA ŠKOLU

 

TJELESNA SPREMNOST

/ TJELESNI I PSIHOMOTORNI RAZVOJ

GOVORNA SPREMNOST

/GOVOR, KOMUNIKACIJA, IZRAŽAVANJE I STVARALAŠTVO

KOGNITIVNA SPREMNOST

/SPOZNAJNI RAZVOJ

 

TJELESNA SPREMNOST (1)

odgovarajući stupanj tjelesne zrelosti:

visina – 117 cm (djevojčice), 120 (dječaci)

težina – oko 20 kg

mišićna snaga, tjelesna izdržljivost (tjelesni i statični napor)

dobra razvijenost osjetilnih organa, pogotovo vida i sluha

u tijeku je izmjena mliječnih zuba uspostavljena kontrola fizioloških potreba

 

TJELESNA SPREMNOST (2)

psihomotorička razvijenost – od hodanja, trčanja, oblačenja do

usavršavanja fine pokretljivosti šake

fina motorika – grafomotoričke vještine (prethodi joj razvoj

krupne motorike)

predvještine pisanja

fleksibilnost šake i prstiju

pravilno držanje olovke

primjeren pritisak olovke na papiru

 

TJELESNA SPREMNOST (3)

crtež odgovara dobi (crtež čovjeka ima glavu, vrat, tijelo, noge,

ruke, neke naznake odjeće, oči , nos… zna nacrtati krug, kvadrat,

trokut, romb)

orijentacija na papiru

združena akcija očiju, ruku i prstiju vizualno-motorna

koordinacija (okulomotorika)

vole crtati, bojati, izrezivati

 

GOVORNA SPREMNOST (1)

receptivne govorne vještine:

slušanje, praćenje i razumijevanje uputa

ekspresivne govorne vještine:

fluentnost (lakoća) u govoru

čisto izgovaranje glasova

izražavanje misli, osjećaja, potreba

pripovijedanje u logičnom slijedu (početak – sredina – kraj)

razvijen pojam o / interes prema čitanju i pisanju

 

GOVORNA SPREMNOST (2)

PREDVJEŠTINE ČITANJA

svjesnost o funkciji i karakteristikama pisanog jezika

prepoznavanje i slaganje rime (3-4 god.

prepoznavanje i segmentacija slogova (4-5 god.)

prepoznavanje prvog glasa u riječima (5,5 god.)

rastavljanje riječi na glasove (pas= p-a-s) i sastavljanje

glasova u smislene cjeline – riječi (ž-a-b-a= žaba) (6 god.)

stvaranje veze glas – slovo (6,5 god.)

sposobnost stvaranja novih riječi dodavanjem,

oduzimanjem ili premještanjem glasova u riječima (7 god.)

interes za slova, poznavanje rječnika vezanog uz knjige

 

ODSTUPANJA (1)

nemotiviranost za igre slikovnicama, knjigama

nedostatak interesa za igre sa slovima i brojkama

poteškoće u izražavanju misli i ideja

poteškoće u prisjećanju pravih riječi (“olovka” – ono za

pisanje)

miješanje riječi koje slično zvuče

prisutnost agramatizama (“tri jabuka”, “konjevi”)

 

ODSTUPANJA (2)

poteškoće u razlikovanju brojki i slova

nerazvijenost fonološke svjesnosti – ne prepoznaje rimu,

ne može podijeliti riječi na slogove, spojiti slogove u

smislene riječi, nerazvijenost glasovne analize i sinteze

nedostatak interesa i/ili odbijanje aktivnosti s olovkom

(crtanje, precrtavanje, bojanje, pisanje)

 

KOGNITIVNA SPREMNOST (1)

duljina pažnje 15-20 minuta, može se i duže igrati i baviti

aktivnostima i do 60 minuta (s povremenim otklonima

pažnje)

pažnja postaje namjerna (selektivnost, prenošenje, odupiranje ometajućim podražajima )  točno razlikuje i imenuje boje i njihove nijanse

uočava razlike i prepoznaje sličnosti

 

KOGNITIVNA SPREMNOST (2)

razvoj logičkog mišljenja – sposobnosti prepoznavanja

odnosa i veza među stvarima i pojavama te predviđanje

tih odnosa

zaključuje o jednostavnim uzročno-posljedičnim

vezama te razumije i povezuje pojave (npr. oblaci –

kiša)

stvara i kategorizira pojmove (apstrakcija i

generalizacija)

dobro razvijeno vidno i slušno pamćenje – preduvjet za učenje

ima važna predznanja o sebi i obitelji te opće znanje (npr. dani u tjednu, godišnja doba)

 

KOGNITIVNA SPREMNOST (3)

Ima razvijene predmatematičke vještine:

uspoređuje i imenuje količinske (više – manje – jednako),

prostorne (gore – dolje, ispred – iza) i vremenske odnose (prije – poslije, jučer – danas – sutra)

broji mehanički i uz pokazivanje povezuje brojku uz količinu (npr. brojka 9 = 9 elemenata)

razumije pojam skupa – klasifikacija po obliku, boji, veličini težini (što sve spada u skup, a što ne)

uspoređuje 2 skupa (gdje ima više, gdje manje)

zna da se dodavanjem skup povećava, a oduzimanjem smanjuje

u skupu od 10 elemenata zna rezultat dodavanja i oduzimanja za jedan (uz pokazivanje)

 

EMOCIONALNA SPREMNOST

emocionalna stabilnost i samokontrola (emocije su još uvijek burne!)

tolerancija na frustraciju – ustrajnost

sigurnost u vlastite sposobnost ’’ja znam, hoću i mogu’’ – trudom se postiže uspjeh

prepoznaje, iskazuje i razumije vlastite potrebe (razlikuje od želje), misli i osjećaje

prepoznaje i imenuje emocije kod drugih razlikuje ponašanje (primjereno i neprimjereno) od emocija (neugodnih – npr. ljutnje, tuge, straha)

 

SOCIJALNA SPREMNOST

ima usvojene norme ponašanja

ima svoj krug prijatelja

ima usvojene vještine komunikacije i suradnje s djecom i odraslima

poštuje pravila u zajedničkoj igri

rješava konflikte na socijalno prihvatljiv način (razgovorom, dogovorom)

zauzima se za sebe uz poštivanje tuđih prava i potreba – asertivnost

može prepustiti prednost drugima, pričekati red

samostalnost u brizi za sebe

 

EMOCIONALNA I SOCIJALNA SPREMNOST

važno je dijete promatrati cjelovito – što sve umije, zna, može, hoće, čega se boji, što mu je stvarni napor, a što nedostatak, navika ili nesnalaženje

nije dovoljno da je “pametno”, ako je vrlo nesamostalno ili se teško nosi s neuspjehom

dijete koje kreće u školu treba biti zadovoljno samo sa sobom i željeti ići u školu

dobra slika o sebi jedan je od najvažnijih preduvjeta za dobar start u školi!

 

PRIPREMA DJETETA KOD KUĆE

podržavajte djetetovu samoinicijativu i radoznalost za saznavanjem i učenjem (zajedničko traženje odgovora, tumačenje događaja koji ga zanimaju, odgovaranje na

postavljanja pitanja i postavljanje pitanja, čitanje)

pomognite djetetu da se što više osamostaljuje – u brizi za sebe, za svoje stvari, snalaženje u prometu

razvijajte radne navike (uvođenje rutinskih zadataka – npr. postavljanje stola, zalijevanje cvijeća, “vrijeme za vježbanje za školu”)

vlastiti, miran kutak za učenje i igru – stolić

postavite (kućna) pravila o dozvoljenim granicama ponašanja

 

PRIPREMA DJETETA KOD KUĆE: IGRE I AKTIVNOSTI (1)

društvene igre (“Čovječe, ne ljuti se!”, “Memory”, “Domino”)

– razvoj pažnje i pamćenja, usvajanje pojma broja, radost i ponos zbog uspjeha i podnošenje neuspjeha

vježbe vizuo-motorne koordinacije: rezanje škarama, zakopčavanje, vezanje, šivanje, slaganje odjeće, modeliranje gline, plastelina, tijesta, precrtavanje likova, rješavanje

labirinata, izrada origamija, igre loptom (bacanje, gađanje)

matematičke igre – u svakodnevnim situacijama (brojanje, uspoređivanje, svrstavanje i razvrstavanje, uparivanje, pridruživanje, rastavljanje cjeline na dijelove)

 

PRIPREMA DJETETA KOD KUĆE: IGRE I AKTIVNOSTI (2)

zajedničko čitanje priča – u kojima se djetetu tumače postupci likova (kroz koje dijete prepoznaje tuđe i vlastite emocije, uživljava se u situacije drugih, razvija empatiju)

prepričavanje priča i događaja – razvoj govora, logičko prepričavanje, postavljanje pitanja veselje, opuštena i ugodna atmosfera

spontano crtanje, bojanje, modeliranje, ručni rad – poticanje kreativnosti

obratiti pažnju na pravilno držanje olovke, preciznost, strpljivosti i snalaženje na papiru

 

PRIPREMA DJETETA KOD KUĆE – O ŠKOLI

razgovarajte s djetetom o školi

o svim zanimljivim stvarima koje će tamo naučiti (prvo poslušajte dijete što ono misli o školi – kako će to izgledati, ima li ideje/pitanja/strahove)

o novim prijateljima koje će tamo upoznati

o novim iskustvima koja će doživjeti (uzbuđenje i veselje zbog polaska u školu)

 

izgradite pozitivan stav/očekivanja o školi

ne plašite dijete sa školom (”S igrom je gotovo!”, “Lako je u vrtiću, čekaj da dođeš u školu!”, “Bojim se kako će ti biti u školi?”)

 

PRIPREMA DJETETA KOD KUĆE – O ŠKOLI

nikako ne govorite djetetu da će ono odlučiti o polasku u školu – to nije djetetova odgovornost / odluka, već odluka Stručnog povjerenstva škole

 

I ZA KRAJ…

VESELITE SE ŠKOLI ZAJEDNO SA SVOJIM DJETETOM!