Protokol postupanja u slučaju zaraze – djeca

Protokol postupanja u slučaju zaraze s COVID-19 djece korisnika vrtića

Kod pojave simptoma koji upućuju na moguću zarazu COVID-19, ali i kod pojave znakova drugih zaraznih bolesti koje se prenose uobičajenim socijalnim kontaktom dijete ne dolazi u ustanovu. Roditelj je obavezan javiti se odgajatelju i ravnateljici te obavijestiti nadležnog pedijatra koji odlučuje o testiranju prema liječničkoj indikaciji u suradnji s epidemiologom.

Po povratku djeteta u vrtić, obavezno je priložiti liječničku ispričnicu.

Ukoliko odgajatelj uoči neke od simptoma COVID-19 (kašalj, otežano disanje, povišena tjelesna temperatura, dijareja, povraćanje i sl.) tijekom boravka u ustanovi, obavezan je odmah pozvati roditelja i o istom obavijestiti ravnateljicu.

Ravnateljica odmah javlja nadležnom epidemiologu:
• svako grupiranje osoba sa sumnjom na COVID-19 (dvoje ili više djece sa sumnjom iz iste odgojne skupine) kao što se to radi i u slučaju drugih zaraznih bolesti koje se obavezno prijavljuju prema Listi zaraznih bolesti čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Hrvatsku
• svaku pojedinačnu potvrđenu infekciju COVID-19 koju roditelj ima obavezu treba žurno javiti ravnateljici ustanove.

Kod pojedinačnog slučaja pojave simptoma koji mogu upućivati na zarazu COVID-19, odgojna skupina u pravilu nastavlja dalje s odgojno-obrazovnim radom, dok se kod grupiranja djece sa znakovima bolesti postupa sukladno mišljenju liječnika epidemiologa.

Kada se kod djeteta utvrdi zaraza COVID-19, postupa se sukladno odluci nadležnog epidemiologa.
Razlog svakog izostanka djeteta obavezno treba javiti odgajatelju skupine. U slučaju bolesti ili epidemiološke izolacije roditelj obavezno, pri povratku djeteta u vrtić, treba donijeti zdravstvenu ispričnicu nadležnog pedijatra.