ODLUKU O REZULTATIMA UPISA za pedagošku godinu 2019./2020.

POŠTOVANI RODITELJI !
Na temelju članka 19. Plana upisa djece i ostvarivanje prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Buba Mara Čabar, dječji vrtić donosi:

ODLUKU O REZULTATIMA UPISA za pedagošku godinu 2019./2020.

Rezultate možete preuzeti ovdje.

Rezultati su objavljeni na oglasnoj ploči i web.stranici Dječjeg vrtića u obliku liste koja sadrži ŠIFRU SA ZAHTJEVA ZA UPIS.
Na temelju članka 23. Plana upisa djece i ostvarivanje prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Buba Mara Čabar, za djecu koja ne mogu biti primljena u vrtić utvrđuje se lista čekanja.
Djeca koja po prijavi nisu primljena u vrtić za koji su prijavu podnijeli, mogu se prema odluci Komisije upisati u ostale vrtiće.
ČABAR – poludnevni ili cjelodnevni odgojno obrazovni program
TRŠĆE – poludnevni odgojno obrazovni program

Odgovori