Naši vrtići

Programe predškolskog odgoja i obrazovanja realiziramo u područnim odjelima na
pet lokacija u šest odgojnih skupina.

  • Čabar – jedna mješovita odgojna skupina
  • Prezid – jedna mješovita odgojna skupina
  • Tršće – jedna mješovita odgojna skupina
  • Gerovo – dvije mješovite odgojne skupine
  • Plešce – jedna mješovita odgojna skupina

Osnivač grad Čabar osigurao je prostor svih vrtića u prostoru mjesnih škola, osim u Prezidu gdje se područni odjel nalazi u zasebnom objektu.

U Vrtiću se ostvaruje redoviti šestosatni program – poludnevni program – u svim skupinama, a 10-satni program – cjelodnevni program, pruža se u područnim odjelima Gerovo, Čabar i Prezid kroz projekt Europskog socijalnog fonda, Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, Malim koracima do sretnog djetinjstva.