Djelatnici

U Dječjem vrtiću Buba Mara Čabar zaposleno je 19 djelatnika.

9 je odgajatelja, 1 asistent sa dijete sa teškoćama, tri kuharice, tri spremačice, pedagoginja, administrativno računovodstvena radnica te ravnateljica.

Odgajatelji su nositelji odgojno-obrazovnog rada, nastoje maksimalno pratiti i zadovoljavati individualne potrebe i interese djece. Kroz igru i rad s različitim materijalima pomažu u razvoju dječjih kompetencija potičući aktivno učenje u suradničkom, planiranom, poticajnom okruženju.