Dječji vrtić Buba Mara Čabar
Narodnog oslobođenja 2, Čabar

Dječji vrtić Buba Mara

Dječji vrtić Buba Mara Čabar
Narodnog oslobođenja 2, Čabar
Idi na sadržaj

Kućni red Dječjeg vrtića Buba Mara Čabar

O nama
ORGANIZACIJA RADA;
Radno vrijeme vrtića je od 6:00 – 16:00 Gerovo, Čabar i Prezid
Radno vrijeme vrtića je od 8:00 – 14:00 Plešce
Radno vrijeme vrtića je od 7:15 – 13:15 Tršće
Zbog sigurnosti djece, vrata se zaključavaju.
Djetetov dolazak u vrtić treba biti najkasnije do 8:15 sati, a kasniji dolazak djeteta roditelj/skrbnik je dužan najaviti odgojitelju prethodni dan zbog pripreme obroka.
 • zajutrak se poslužuje od 8:20 do 8:45 sati
 • doručak se poslužuje u 10 sati
 • ručak se poslužuje od 11:00 do 11:30 sati
 • dnevni odmor djece je u 12:00 sati ( Gerovo, Prezid, Čabar)
 • užina se poslužuje u 14:30 sati( Gerovo, Prezid, Čabar)
 • aktivnosti, radionice i boravak na vanjskom prostoru provode se tijekom dana

PONAŠANJE I OBVEZE RODITELJA I DRUGIH ODRASLIH U VRTIĆU

 • roditelji ili skrbnici dužni su pridržavati se Uputa za sprječavanje i  suzbijanje epidemije COVID – 19 od strane Hrvatskog zavoda za javno  zdravstvo i Ministarstva znanosti i obrazovanja
 • roditelji ili skrbnici dužni su na vrijeme izvršavati svoje obveze  preuzete potpisivanjem ugovora s vrtićem (radno vrijeme, donošenje  potrebnih stvari, plaćanje vrtića).
 • roditelji ili skrbnici i drugi odrasli dužni su se kulturno ponašati i  pristojno ophoditi s odgojiteljima i ostalim zaposlenima te uvažavati  njihovu stručnost.
 • u unutarnjem i vanjskom prostoru vrtića nije dozvoljeno pušenje kao ni  prodaja i / ili promidžba roba i usluga koje ne služe ciljevima odgoja i  obrazovanja ili su štetne za zdravlje, rast i razvoj djece rane i  predškolske dobi
 • zabranjeno je unošenje ili korištenje svih sredstava ovisnosti, kao i unošenje oružja.
 • zabranjeno je uvoditi pse i druge životinje u prostorije vrtića ili unutar ograde vrtića.
 • roditelji ili skrbnici dužni su poštivati i pridržavati se svih  propisanih mjera i postupaka o kojima ovisi sigurnost djece u vrtiću.
 • dijete u vrtić može dovesti i iz vrtića odvesti punoljetna osoba, u  pravilu roditelj (prema navedenoj izjavi u kojoj se nalazi popis osoba  koje će dolaziti po dijete).
 • ukoliko dijete dovodi ili odvodi osoba koja nije roditelj ili  ovlašteni skrbnik djeteta, a ne nalazi se na izjavi, potrebno je pisanu izjavu roditelja dostaviti  odgojitelju ili ravnatelju.
 • osoba koja dovodi dijete obvezna je predati dijete njegovom  odgojitelju. Nije dopušteno dovesti dijete do ulaza ili dvorišta i  pustiti ga da samo uđe.
 • ukoliko je roditelj u vidno alkoholiziranom stanju ili pod utjecajem drugih opojnih sredstava nije mu dopušteno odvesti dijete.
 • ukoliko dijete želi odvesti osoba koja po pravomoćnom rješenju Centra  za socijalnu skrb ima zabranu ili zapreku kontakta sa djetetom,  odvođenje joj neće biti dopušteno.
 • roditelji ili skrbnici ili drugi odrasli dužni su čuvati opremu i inventar vrtića te osobne predmete djece u vrtiću.
 • nije dozvoljeno ulaziti u prostor odgojnih skupina bez prisustva zaposlenih.
 • svaku novu promjenu telefonskog broja, adrese, zaposlenja roditelji ili skrbnici dužni su javiti odgojiteljima skupine.
 • vrijedne stvari nije poželjno donositi u vrtić. Za izgubljene ili uništene igračke i predmete od kuće vrtić ne odgovara.
 • nije dozvoljeno ostavljati u garderobi stvari koje nisu povezane s  odijevanjem ili mogu biti štetne / opasne za djecu ukoliko su im  dostupne (lijekovi, kreme, hrana i sl.).
 • dužnost roditelja i skrbnika je da dijete ima adekvatnu rezervnu odjeću i obuću, dječju pidžamu.
 • predlažemo da oblačite dijete u višeslojnu odjeću koja mu je ugodna  za igru, lako se skida i oblači te u primjerenu i stabilnu obuću.
 • poštujte radno vrijeme vrtića i ne kasnite po svoje dijete, jer na  taj način poštujete njegovu potrebu za sigurnošću i osjećaj za red!

ZDRAVLJE DJETETA

 • dijete koje je bolesno ne može boraviti u vrtićkoj skupini, sukladno  Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID – 19 od strane  Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva znanosti i obrazovanja jer se povećava  mogućnost obolijevanja ostale djece, a bolesnom djetetu treba pružiti  posebnu njegu, koju mu vrtić tada ne može pružiti
 • roditelj ili skrbnik dužan je obavijestiti odgojitelja o izostanku  djeteta zbog bolesti (naročito ako se radi o zaraznoj bolesti djeteta, nakon bolesti obavezno je donijeti liječničku potvrdu
 • u slučaju ozljeda i naglog pobolijevanja u vrtiću se pruža prva pomoć te se odmah obavještava roditelj
 • ukoliko dijete ima akutne zarazne bolesti (vodene kozice, ospice,  šarlah, gnojnu anginu…) ne može boraviti u vrtiću, kao ni dijete koje  ima simptome zarazne bolesti (npr. povišena tjelesna temperatura,  kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja,  proljev, povraćanje) svrab ili uši u kosi. Ako su navedena stanja uočena  tijekom boravka u vrtiću, odgojitelj će odmah obavijestiti roditelje, a  pri ponovnom dolasku roditelj prilaže liječničku ispričnicu o  zdravstvenom stanju djeteta
 • lijekovi se u vrtiću ne daju.
 • ukoliko dijete boluje od neke kronične bolesti, može boraviti u vrtiću  tada kada je u stabilnom stanju, a uz dopuštenje liječnika. Ako zbog  takve bolesti dijete treba uzimati lijekove, daje ih roditelj.
 • ukoliko je utvrđeno da je dijete alergično na neku namirnicu ili lijek, o tome treba pravodobno obavijestiti odgojitelje
 • prehrana djece u vrtiću usklađena je sa važećim normativima i kontrolirana od strane Zavoda za javno zdravstvo.
 • u vrtić nije dopušteno unošenje hrane.
  Svaki vaš prijedlog pažljivo ćemo razmotriti, a vašim se pohvalama radujemo!
 • Brinimo o djeci zajedno!
Povratak na sadržaj