Kućni red

U VRIJEME COVID – 19 RODITELJI NE MOGU ULAZITI U PROSTORIJE VRTIĆA U VRIJEME ADAPTACIJE

ORGANIZACIJA RADA
Radno vrijeme vrtića je od 6:00 – 16:00 Gerovo, Čabar i Prezid
Radno vrijeme vrtića je od 8:00 – 14:00 Plešce
Radno vrijeme vrtića je od 7:15 – 13:15 Tršće

Dijete u vrtiću može boraviti do 12:00 sati (poludnevni boravak Gerovo, Čabar i Prezid) ili do 16:00 sati (cjelodnevni boravak Gerovo, Čabar i Prezid), sukladno potpisanom UGOVORU

Zbog sigurnosti djece, vrata se zaključavaju.
Djetetov dolazak u vrtić treba biti najkasnije do 8:15 sati, a kasniji dolazak djeteta roditelj/skrbnik je dužan najaviti odgojitelju prethodni dan zbog pripreme obroka.

 Zajutrak se poslužuje od 8:20 do 8:45 sati
 Doručak se poslužuje u 10 sati
 Ručak se poslužuje od 11:00 do 11:30 sati
 Dnevni odmor djece je u 12:00 sati
 Užina se poslužuje u 14:30 sati
 Aktivnosti, radionice i boravak na vanjskom prostoru provode se tijekom dana

PONAŠANJE I OBVEZE RODITELJA I DRUGIH ODRASLIH U VRTIĆU
 Roditelji ili skrbnici dužni su pridržavati se Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID – 19 od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva znanosti i obrazovanja
 Roditelji ili skrbnici dužni su na vrijeme izvršavati svoje obveze preuzete potpisivanjem ugovora s vrtićem (radno vrijeme, donošenje potrebnih stvari, plaćanje vrtića).
 Roditelji ili skrbnici i drugi odrasli dužni su se kulturno ponašati i pristojno ophoditi s odgojiteljima i ostalim zaposlenima te uvažavati njihovu stručnost.
 U unutarnjem i vanjskom prostoru vrtića nije dozvoljeno pušenje kao ni prodaja i / ili promidžba roba i usluga koje ne služe ciljevima odgoja i obrazovanja ili su štetne za zdravlje, rast i razvoj djece rane i predškolske dobi
 Zabranjeno je unošenje ili korištenje svih sredstava ovisnosti, kao i unošenje oružja.
 Zabranjeno je uvoditi pse i druge životinje u prostorije vrtića ili unutar ograde vrtića.

Roditelji ili skrbnici dužni su poštivati i pridržavati se svih propisanih mjera i postupaka o kojima ovisi sigurnost djece u vrtiću.

Dijete u vrtić može dovesti i iz vrtića odvesti punoljetna osoba, u pravilu roditelj (prema navedenoj izjavi u kojoj se nalazi popis osoba koje će dolaziti po dijete).

Ukoliko dijete dovodi ili odvodi osoba koja nije roditelj ili ovlašteni skrbnik djeteta, a ne nalazi se na izjavi, potrebno je naglasiti to odgojitelju ili ravnatelju.

Osoba koja dovodi dijete obvezna je predati dijete njegovom odgojitelju. Nije dopušteno dovesti dijete do ulaza ili dvorišta i pustiti ga da samo uđe.

Ukoliko je roditelj u vidno alkoholiziranom stanju ili pod utjecajem drugih opojnih sredstava nije mu dopušteno odvesti dijete.

Ukoliko dijete želi odvesti osoba koja po pravomoćnom rješenju Centra za socijalnu skrb ima zabranu ili zapreku kontakta sa djetetom, odvođenje joj neće biti dopušteno.

Roditelji ili skrbnici ili drugi odrasli dužni su čuvati opremu i inventar vrtića te osobne predmete djece u vrtiću.

Nije dozvoljeno ulaziti u prostor odgojnih skupina bez prisustva zaposlenih.

Svaku novu promjenu telefonskog broja, adrese, zaposlenja roditelji ili skrbnici dužni su javiti odgojiteljima skupine.

Vrijedne stvari nije poželjno donositi u vrtić. Za izgubljene ili uništene igračke i predmete od kuće vrtić ne odgovara.

Nije dozvoljeno ostavljati u garderobi stvari koje nisu povezane s odijevanjem ili mogu biti štetne / opasne za djecu ukoliko su im dostupne (lijekovi, kreme, hrana i sl.).

Dužnost roditelja i skrbnika je da dijete ima adekvatnu rezervnu odjeću i obuću, dječju pidžamu.

Predlažemo da oblačite dijete u višeslojnu odjeću koja mu je ugodna za igru, lako se skida i oblači te u primjerenu i stabilnu obuću.

Poštujte radno vrijeme vrtića i ne kasnite po svoje dijete, jer na taj način poštujete njegovu potrebu za sigurnošću i osjećaj za red!

ZDRAVLJE DJETETA
 Dijete koje je bolesno ne može boraviti u vrtićkoj skupini, sukladno Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID – 19 od strane Hrvatskog zavoda za javno
zdravstvo i Ministarstva znanosti i obrazovanja jer se povećava mogućnost obolijevanja ostale djece, a bolesnom djetetu treba pružiti posebnu njegu, koju mu vrtić tada ne može pružiti.
 Roditelj ili skrbnik dužan je obavijestiti odgojitelja o izostanku djeteta zbog bolesti (naročito ako se radi o zaraznoj bolesti djeteta).
 Nakon bolesti obavezno je donijeti liječničku potvrdu.
 U slučaju ozljeda i naglog pobolijevanja u vrtiću se pruža prva pomoć te se odmah obavještava roditelj.
 Ukoliko dijete ima akutne zarazne bolesti (vodene kozice, ospice, šarlah, gnojnu anginu…) ne može boraviti u vrtiću, kao ni dijete koje ima simptome zarazne bolesti (npr. povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje) svrab ili uši u kosi. Ako su navedena stanja uočena tijekom boravka u vrtiću, odgojitelj će odmah obavijestiti roditelje, a pri ponovnom dolasku roditelj prilaže liječničku ispričnicu o zdravstvenom stanju djeteta.
 Lijekovi se u vrtiću ne daju.
 Ukoliko dijete boluje od neke kronične bolesti, može boraviti u vrtiću tada kada je u stabilnom stanju, a uz dopuštenje liječnika. Ako zbog takve bolesti dijete treba uzimati lijekove, daje ih roditelj.
 Ukoliko je utvrđeno da je dijete alergično na neku namirnicu ili lijek, o tome treba pravodobno obavijestiti odgojitelje
 Prehrana djece u vrtiću usklađena je sa važećim normativima i kontrolirana od strane Zavoda za javno zdravstvo.
 U vrtić nije dopušteno unošenje hrane.

Svaki vaš prijedlog pažljivo ćemo razmotriti, a vašim se pohvalama radujemo!

Brinimo o djeci zajedno!