Komunikacija s roditeljima

KOMUNIKACIJA S RODITELJIMA

Roditelji i odgojitelji su važni sudionici u djetetovom odgoju. Njihova međusobna komunikacija, suradnja i djelovanje pomaže djetetu da se razvije u kompetentnu osobu.
Kako bi bili u potpunosti upućeni u djetetov cjelokupni razvoj, oba sudionika moraju međusobno komunicirati i razmjenjivati informacije vezano za dijete unutar predškolske ustanove i u obiteljskom okruženju.
Roditelji i odgojitelji moraju se međusobno poštivati i uvažavati kako bi njihov odnos bio otvoren i pun razumijevanja. Moraju biti iskreni jedni prema drugima, svaki potencijalni problem ili rješenje mora se iskreno iznijeti.
Roditelji i odgojitelji su djetetu jako bitni i potrebni, iako su samo povremeno svi troje zajedno u interakciji, oni se ne isključuju iz procesa djetetovog razvoja. Njihova suradnja je svakodnevna.
Od kvalitete i dobre međusobne suradnje najveću korist ima dijete. Ono stječe emocionalnu vezu s roditeljima, onda i s odgojiteljima, a to je dobar temelj daljnjoj socijalizaciji. Tako dijete stječe nova socijalna iskustva, osjećaj sigurnosti, osobne važnosti i povjerenja u druge, te svakodnevno raste i razvija se.
Odgojitelji i roditelji dijele odgovornost zajedničkog rada da razviju suradnički odnos, a komunikacija, međusobno poštovanje, prihvaćanje razlika i interes djece, temelj je dobrog odnosa.
Raznolikost oblika komunikacije najbolje će zadovoljiti potrebe različitih obitelji, ali i omogućiti suradnju na različitim razinama.