Financijska dokumentacija

FINANCIJSKA DOKUMENTACIJA

Financijski plan za 2021 godinu

Evidencija sklopljenih ugovora

Financijski izvještaj 01.01.2020-31.12.2020 – ISPRAVAK
Financijski izvještaj 01.01.2020-31.12.2020
Bilješke 31.12.2020

Financijski izvještaj 01.01.-31.12.2019.

Bilješke 01.01.-31.12.2019.