Dokumentacija

PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA

GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2018-2019

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM 2019-2020

KURIKULUM VRTIĆA 2019-2020

Izvješće, GPP, Kurikulum

Dječji vrtić vodi zakonom i drugim propisima utvrđenu pedagošku i zdravstvenu dokumentaciju te evidenciju o djeci.

 


OPĆI AKTI

STATUT DJEČJEG VRTIĆA BUBA MARA ČABAR

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA DJEČJEG VRTIĆA BUBA MARA ČABAR

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU

ZAKONSKI I PODZAKONSKI AKTI

 


FINANCIJSKA DOKUMENTACIJA

2020.

Financijski izvještaj 01.01.2020. – 31.12.2020.

Bilješke 01.01.2020. – 31.12.2020.

Potvrda predaje Financijskog izvještaja i bilješki za 2020. godinu

Referentna stranica Financijskog izvještaja za 2020. godinu

2019.

Financijski izvještaj 01.01.2019. – 31.12.2019.

Bilješke 01.01.2019. – 31.12.2019.


JAVNA NABAVA

PRAVILNIK O PROVEDBI JEDNOSTAVNE NABAVE

 


ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

PRAVILNIK O OBRADI I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA