rujan

27ruj2019

Temeljem članka 26. stavka 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Buba Mara Čabar, objavljuje

N A T J E Č A J
za prijem radnika na radno mjesto

ADMINISTRATIVNO-RAČUNOVODSTVENI RADNIK – na određeno puno radno vrijeme – SSS, ekonomskog smjera , 1 izvršitelj/ica

Uvjeti za radno mjesto su: članak 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i članak 24. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću

Uz prijavu treba priložiti:
– životopis;
– presliku dokaza o stručnoj spremi;
– elektronički zapis od HZMO
– uvjerenje o nekažnjavanosti za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju; ne starija od 6 mjeseci
– presliku domovnice

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom najkasnije do 7. 10.2019. do 12,00 sati na adresu Dječji vrtić Buba Mara Čabar, Narodnog oslobođenja 2, Čabar 51306 u zatvorenoj omotnici s naznakom: NE OTVARAJ – prijava za natječaj
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.
Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici vrtića.

26ruj2019

Rezultati Natječaja za prijem radnika na radno mjesto u svrhu provedbe projekta “Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja”.

Dana 26.9.2019. jednoglasnom odlukom Upravnog vijeća na radno mjesto kuhar/ica na određeno nepuno radno vrijeme prima se:
– Marinka Čop Ule.

3ruj2019

Jelovnik vrijedi od 30. rujna 2019.

JELOVNIK TIP 1 (1. tjedan)

 

PONEDJELJAK

 

ZAJUTRAK:    Sirni namaz i marmelada i maslac, kruh, čaj

DORUČAK:   Voće

RUČAK:         Varivo od graha i ječma, vratine, kruh

UŽINA:           Čaj, PIK kolač

UTORAK

ZAJUTRAK:     Mlijeko, čokolino ili čokoladne kuglice

DORUČAK:    Voće

RUČAK:         Juha od piletine s tjesteninom, pileći rižoto ili trakice piletine s rižom, zelena salata, kruh

UŽINA:           Voće

SRIJEDA

 

ZAJUTRAK:    Pureća šunka i sir gouda, kruh, čaj

DORUČAK:   Voće

RUČAK:         Junetina (kockice) u umaku s povrćem, pire krumpir, kupus salata, kruh

UŽINA:           Keksi, čaj ili cedevita

 

ČETVRTAK

 

ZAJUTRAK:    Cornflex, mlijeko

DORUČAK:   Voće

RUČAK:         Tjestenina s mljevenim mesom, salata od svježeg kupusa, kruh

UŽINA:            Voćni jogurt

 

PETAK

 

ZAJUTRAK:     Bijela i duo linolada, kruh, čaj

DORUČAK:    Voće

RUČAK:          Riblji štapići LEDO, lešo povrće s krumpirom (kelj ili kupus), kruh

UŽINA:            Monte zott desert

 

JELOVNIK TIP 2 (2. tjedan)

 

PONEDJELJAK

 

ZAJUTRAK:   Sirni namaz i marmelada i maslac, kruh, čaj

DORUČAK:  Voće

RUČAK:        Varivo od graha i kiselog kupusa ili repe,vratina, kruh

UŽINA:          Čaj, PIK kolač

UTORAK

ZAJUTRAK:   Mlijeko, čokolino ili čokoladne kuglice

DORUČAK:   Voće

RUČAK:        Pohana piletina, pire krumpir i kelj, kruh

UŽINA:           Sezonsko voće

SRIJEDA

 

ZAJUTRAK:    Pureća šunka i sir gouda, kruh, čaj

DORUČAK:     Voće

RUČAK:           Piletina u umaku, pire krumpir ili pileći rižoto ili piletina na trakice s rižom, salata od cikle, kruh

Tršće: Pečena piletina (batak), pire krumpir, salata od cikle,   kruh

UŽINA:           Keksi, čaj ili cedevita

 

ČETVRTAK

 

ZAJUTRAK:    Cornflex, mlijeko

DORUČAK:   Voće

RUČAK:         Junetina u umaku, riža, zelena salata, kruh

UŽINA:           Puding

PETAK

ZAJUTRAK:     Bijela i duo linolada, kruh, čaj

DORUČAK:    Voće

RUČAK:          Tjestenina s tunom (konzerva), kupus salata, kruh

UŽINA:             Monte zott desert

 

JELOVNIK TIP 3 (3. tjedan)

 

PONEDJELJAK

 

ZAJUTRAK:    Sirni namaz i marmelada i maslac, kruh, čaj

DORUČAK:   Voće

RUČAK:         Varivo od graha i tjestenine, vratina,  kruh

UŽINA:           Čaj, Pik kolač

UTORAK

ZAJUTRAK:     Mlijeko, čokolino ili čokoladne kuglice

DORUČAK:    Voće

RUČAK:        Juha od piletine s tjesteninom, tjestenina s piletinom i  graškom, salata od cikle, kruh

UŽINA:            Sezonsko voće

SRIJEDA

 

ZAJUTRAK:    Pureća šunka i sir gouda, kruh, čaj

DORUČAK:   Voće

RUČAK:         Sarma  ili mesne okruglice, pire krumpir, kruh

UŽINA:           Keksi, čaj ili cedevita

 

ČETVRTAK

 

ZAJUTRAK:    Cornflex,mlijeko

DORUČAK:   Voće

RUČAK:         Tjestenina s mljevenim mesom, salata od svježeg kupusa, kruh

UŽINA:           Voćni jogurt

PETAK

ZAJUTRAK:    Bijela i duo linolada, kruh, čaj

DORUČAK:   Voće

RUČAK:         Riblji štapići LEDO, lešo povrće s krumpirom (kelj ili kupus),  kruh

UŽINA:           Monte zott desert

JELOVNIK TIP 4 (4. tjedan)

 

PONEDJELJAK

 

ZAJUTRAK:  Sirni namaz i marmelada i maslac, kruh, čaj

DORUČAK:  Voće

RUČAK:       Varivo od graha s povrćem i ječmom, vratina ,slanina, kruh

UŽINA:         Čaj, kolač PIK

UTORAK

ZAJUTRAK:   Mlijeko, čokolino ili čokoladne kuglice

DORUČAK:  Voće

RUČAK:        Pohana piletina, pire krumpir, zelena salata, kruh

UŽINA:          Sezonsko voće

SRIJEDA

 

ZAJUTRAK:   Pureća šunka i sir gouda, kruh, čaj

DORUČAK:  Voće

RUČAK:        Pileća juha s tjesteninom, povrtni pileći rižoto ili piletina na trakice s rižom, salata od kupusa, kruh

UŽINA:         Keksi, čaj ili cedevita

 

ČETVRTAK

 

ZAJUTRAK:   Cornflex, mlijeko

DORUČAK:  Voće

RUČAK:        Junetina (but- komadići) u umaku s povrćem, pire krumpir, kupus salata, kruh

UŽINA:         Puding

PETAK

ZAJUTRAK:    Bijela i duo linolada, kruh, čaj

DORUČAK:   Voće

RUČAK:         Tjestenina s tunom (konzerva), zelena salata, kruh

UŽINA:           Monte zott desert