rujan

21ruj2016

Poštovani roditelji,

u utorak, 27.rujna 2016., u 17 sati  prostoru Dječjeg vrtića Buba Mara – područni odjel PLEŠCE održat će se roditeljski sastanak.

Laura Turk-Resman, ravnateljica

1ruj2016

Dječji vrtić Buba Mara Čabar započinje s radom u novoj pedagoškoj godini u četvrtak 01. rujna 2016. godine.

 

PODRUŽNICA

 

 

RADNO VRIJEME

Gerovo,

Zagrebačka 2

 

07,00 – 13,00

Prezid,

Goranska 103/1

 

07,30 – 13,30

Čabar,

Narodnog oslobođenja 2

 

07,30 – 13,30

Tršće,

Ivana Kovača 16

 

07,15 – 13,15

Plešce,

Antuna Muhvića 27

 

08,00 – 14,00