Objave

30kol2021

PEDAGOŠKA GODINA 2021./2022.

POŠTOVANI RODITELJI!
PEDAGOŠKA GODINA 2021./2022. ZAPOČINJE 1.RUJNA 2021. /2022. MOLIMO PROČITAJTE SVE OBAVIJESTI I PRIVITKE KOJE STE OBVEZNI PRIDRŽAVATI SE DOLASKOM DJECE U VRTIĆ.

1. UGOVOR
Ugovor ste obvezni preuzeti na web.stranici te potpisanog od strane oba roditelja / skrbika predati odgojitelju u skupini 1. rujna 2021. ili prvim danom ulaska s navršene tri godine.
Ugovor preuzmite u pdf ili docx formatu.

2. LIJEČNIČKA POTVRDA
Obvezni ste dostaviti liječničku potvrdu ( NE STARIJU OD SEDAM DANA PRIJE ULASKA DJETETA U VRTIĆ) i predati odgojitelju u skupini.

3. KUĆNI RED preuzmite ovdje.

4. UPUTE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 VEZANO UZ RAD PREDŠKOLSKIH USTANOVA, OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ GODINI 2021./2022. od 26.8.2021.
Upute-za-sprječavanje-i-suzbijanje-epidemije-bolesti-COVID-19-vezano-uz-rad-predškolskih-ustanova-osnovnih-i-srednjih-škola-u-školskoj-godini-2021.-2022. preuzmite ovdje

5. IZMJENE I DOPUNE SIGURNOSNO-ZAŠTITNOG I PREVENTIVNOG PROGRAMA DJEČJEG VRTIĆA BUBA MARA ČABAR preuzmite ovdje.

6. POLAZAK U VRTIĆ, DOŠAO JE I TAJ DAN

VESELIMO SE VAŠEM DOLASKU!

27srp2021

Dječji vrtić Buba Mara Čabar neće pružati usluge odgojno-obrazovnog rada u mjesecu kolovozu 2021.

Odgojno-obrazovni rad započinje  1. rujna 2021.

Ugodni praznici!

21tra2021

Temeljem članka 26. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Buba Mara Čabar Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Buba Mara Čabar, objavljuje

N A T J E Č A J

za prijem radnika na radno mjesto

ODGOJITELJ/ICA  – na određeno puno radno vrijeme, 5 izvršitelja/ica

KUHAR/ICA –  na određeno puno radno vrijeme, 2 izvršitelja/ica

KUHAR/ICA –  na određeno ne puno radno vrijeme, 1 izvršitelja/ica

SPREMAČ/ICA –  na neodređeno puno radno vrijeme, 1 izvršitelja/ica

SPREMAČ/ICA – na određeno ne puno radno vrijeme, 2 izvršitelja/ica

Uvjeti za radno mjesto  su: osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete prema  članku  24. i 25.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97.)

 

Uz prijavu treba priložiti:

  • životopis;
  • presliku dokaza o stručnoj spremi;
  • elektronički zapis od HZMO
  • presliku dokaza o položenom stručnom ispitu;
  • uvjerenje o nekažnjavanosti za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju; ne starija od 6 mjeseci
  • dokaz o državljanstvu

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje  prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Pozivaju se osobe iz članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) dužni su se u prijavi na  natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom  najkasnije do 29.4. 2021. do 12,00 sati bez obzira na dostavu, na adresu  Dječji vrtić  Buba Mara Čabar, Narodnog oslobođenja 2, Čabar 51306  u zatvorenoj omotnici s naznakom: NE OTVARAJ – prijava za natječaj

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.
Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici vrtića.

Dječji vrtić zadržava pravo poništenja natječaja.

Natječaj u pdf formatu preuzmite ovdje.

28kol2020

Početak nove pedagoške godine 2020./2021.

Poštovani roditelji,

pedagoška godina 2020./2021. za sve korisnike usluga Dječjeg vrtića Buba Mara Čabar započinje 1. rujna 2020. (utorak).

Molimo temeljito pročitati upute!

Na web stranici objavljene su sve informacije i upute vezane za organizaciju odgojno obrazovnog rada, a sukladno općim aktima Dječjeg vrtića, Zakonima i Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19.

Ugovore ste obvezni preuzeti na web stranici ili u područnom odjelu Dječjeg vrtića (u ponedjeljak 31.8.2020. od 8 do 11 sati) te ih dostaviti potpisane od strane oba roditelja/skrbnika/udomitelja prvim danom dolaska djeteta u skupinu, kao i liječničku potvrdu (ne starija od tjedan dana). Ukoliko u vrtiću boravi dvoje djece iz obitelji , za drugo dijete preuzimate Ugovor za drugo dijete.

Radi trenutne epidemiološke situacije otkazuju se roditeljski sastanci obzirom da nije moguće osigurati fizički razmak od 1,5 m. Roditelji će pravovremeno biti kontaktirati telefonskim putem od strane odgojitelja koji će im prenijeti sve potrebne informacije.

Ulazak roditelja u prostor vrtića/škole prilikom adaptacije novo upisane djece nije moguć.

proces adaptacije – Polazak u vrtić-

U prostorije osnovne škole i Dječjeg vrtića se ne ulazi.

Primopredaja djece je:

GEROVO ulazna vrata osnovne škole

ČABAR ulazna vrata u dvoranu

TRŠĆE ulaz s dječjeg igrališta

PLEŠCE stražnji ulaz

PREZID ulaz vrtić

Odgojitelji prilikom preuzimanja djeteta mjere temperaturu beskontaktnim toplomjerom.

Za primopredaju djece kontaktirajte odgojitelja na broj mobitela.

Jelovnik je objavljen na web stranici Dječjeg vrtića.

Zahvaljujemo na razumijevanju!

Svim roditeljima i djeci želimo dobrodošlicu i ugodan boravak u našem vrtiću!

Veselimo se Vašem dolasku!

15srp2020

REZULTATI UPISA U DJEČJI VRTIĆ BUBA MARA ČABAR U PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021.

UPISI 2020./2021. ČABAR
U ROKU ZAPRIMLJENO UKUPNO 8 ZAHTJEVA

KORISNICI USLUGA DULJE OD 60 DANA:
1. DORA ČOP
2. NIKA LAKOTA
3. TEO ŽAGAR
4. ALEKSANDAR RAJŠEL
5. PETAR URH
6. ERIKA POJE


NOVI KORISNICI:
7. LUKA LAKOTA 26.02.2017. – 5 BODOVA
8. LANA OŽBOLT 13.10.2017. – 5 BODOVA( 13.10.2017. potpis Ugovora)UPISI 2020./2021. GEROVO
U ROKU ZAPRIMLJENO UKUPNO 19 ZAHTJEVA

KORISNICI USLUGA DULJE OD 60 DANA:
1. UNA DRAGOJEVIĆ
2. MARTINA ŽAGAR
3. RINA KVATERNIK
4. MARINO FRANCETIĆ
5. EVA ŠERCER
6. SARA KOVAČ
7. IVANO KOVAČ
8. ROMINA PAULIN
9. MARIO BERTOVIĆ
10. ELLA KLEPAC
11. SAŠA OBRANOVIĆ
12. BORNEO STIPANOV
13. KLOI MALNAR
14. JAKOV ČOP


NOVI KORISNICI:
15. JAKOV IGNJIĆ 27.09.2015. – 10 BODOVA
16. PETAR ŽAGAR 27.07.2016. – 10 BODOVA
17. NIK ĐURANIĆ 29.09.2016. – 10 BODOVA
18. MARK ĐURANIĆ 29.09.2016. – 10 BODOVA
19. LEON KVATERNIK 14.06.2017. – 10 BODOVAUPISI 2020./2021. PLEŠCE
U ROKU ZAPRIMLJENO UKUPNO 10 ZAHTJEVA

KORISNICI USLUGA DULJE OD 60 DANA:
1. LARISA ČOP
2. VALNEA JANEŠ
3. ALINA ŽURGA
4. LOVRO ŽURGA
5. TIA MAJETIĆ
6. GAL MAJETIĆ
7. VALNEA ŽAGAR
8. VALERIE KOVAČ
9. FRAN MARKOVČIĆ


NOVI KORISNICI:
10. NOLA KRIŽ 12.04.2017. – 10 BODOVAUPISI 2020./2021. PREZID
U ROKU ZAPRIMLJENO UKUPNO 25 ZAHTJEVA

KORISNICI USLUGA DULJE OD 60 DANA:
1. BORNA KRIŽ
2. TEJA TURK
3. ANDREA TURK
4. MIA OŽBOLT
5. LARA POJE
6. ANJA OŽBOLT
7. JAN VESEL
8. NIK PINTAR
9. JULIAN GODEŠA
10. MELANI KRIŽ
11. ENI MALNAR
12. LANA MALNAR


NOVI KORISNICI:
13. JOSIP ŽAGAR VUJNOVIĆ – predškola
14. FRAN OŽBOLT – predškola
15. JAKOV PRISTAVNIK 03.09.2016. – 10 BODOVA
16. VIKTORIJA NOVAK 10.05.2016. – 10 BODOVA
17. RAJKO OŽBOLT 23.06.2016. – 10 BODOVA
18. HANA TURK 30.06.2016. – 10 BODOVA
19. ENEA KOVAČ 09.11.2016. – 10 BODOVA
20. DORA ŠOŠTARIĆ 07.01.2017. – 10 BODOVA


LISTA ČEKANJA:
21. VIKTOR TURK 01.02.2017. – 10 BODOVA
22. MARK JANEŠ 15.06.2017. – 10 BODOVA
23. MATEJ ŽAGAR 03.02.2016. – 8 BODOVA
24. DENIS LIPOVAC 26.04.2015.- 5 BODOVA
25. VID KLEPAC 02.06.2015. – 5 BODOVA

Za listu čekanja omogućava se upis u cjelodnevni ili poludnevni odgojno obrazovni program rada u Dječji vrtić Buba Mara Čabar, Područni odjel Čabar, Narodnog oslobođenja 5, Čabar.UPISI 2020./2021. TRŠĆE
U ROKU ZAPRIMLJENO UKUPNO 16 ZAHTJEVA

KORISNICI USLUGA DULJE OD 60 DANA:
1. ELENA MALNAR
2. MATIAS LOKNAR JOSIĆ
3. FRANKA KOVAČ
4. NINA KLEPAC
5. ARIAN MATIJAŠEVIĆ
6. MAGDALENA RAMLJAK
7. TIJANA FRBEŽAR
8. STELLA HUDOLIN
9. NOA POJE
10. REA POJE
11. FRAN KOVAČ


NOVI KORISNICI:
12. MATEJ SERETIN – predškola
13. ABEL REDE 05.09.2016. – 10 BODOVA
14. ELINA ZBAŠNIK 22.11.2016. – 10 BODOVA
15. FILIP KLEPAC 30.04.2017. – 10 BODOVA
16. HANNA IGNJIĆ 04.08.2017. – 10 BODOVA