Upisi 2018./2019.

REZULTATI UPISA

Dokumentacija za upis:

JAVNA OBJAVA UPISA

ODLUKA O UPISU DJECE

ZAHTJEV ZA UPIS U VRTIĆ

INICIJALNI UPITNIK

IZJAVA RODITELJA O PREBIVALIŠTU

IZJAVA RODITELJA O DOLASKU I ODLASKU U VRTIĆ I IZ VRTIĆA

ZDRAVSTVENA DOKUMENTACIJA